Veřejná vyhláška – Oznámení

Veřejná vyhláška – Oznámení

12.01.2021

o zahájení řízení o vydání změny vlny 10
Z 3061/10
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

V souladu s § 52 odst. 1 ve spojení s § 55 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Magistrát hlavního města Prahy – Odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán územního plánování, informuje o zahájení řízení o vydání změny Z 3061/10 vlny 10 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změna ÚP“) oznámením o konání veřejného projednání návrhu uvedené změny.

Návrh Změny ÚP byl zpracován na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 38/17, ze dne 14. 6. 2018, kterým bylo schváleno zadání této změny. Zpracovaný návrh Změny ÚP byl v souladu s § 50 stavebního zákona projednán v rámci společného jednání o návrzích změn dne 11. 10. 2019.

 

Příloha