Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

26.01.2021

o společném jednání a vystavení návrhu změny
Z 3239/15

Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

V souladu s § 50 odst. 2 a 3 ve spojení s § 55 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Magistrát hlavního města Prahy – odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán územního plánování, oznamuje zahájení projednávání návrhu změny Z 3239/15 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změna ÚP“) společným jednáním o návrhu Změny ÚP a zveřejnění příslušné návrhové dokumentace.
Návrh Změny ÚP byl zpracován na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 12/16 ze dne 12. 12. 2019, kterým bylo schváleno zadání této změny.

Z důvodu mimořádných opatření Ministerstva zdravotnictví a krizových opatření vlády v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaným jako SARS CoV-2/ na území České republiky (dále jen „krizová opatření“) a s odvoláním se na metodické sdělení Ministerstva pro místní rozvoj k projednávání územně plánovací dokumentace v době pandemie, č.j. MMR-20343/2020-81 ze dne 8. 4. 2020 (dále jen „metodické sdělení“), proběhne jednání k výše uvedeným změnám takto:

Společné jednání se bude konat dne 11. 2. 2021 od 11.30 hod.

 oznámení