Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška  – oznámení

15.03.2021

o zahájení řízení o vydání změny vlny 04 úprav
U 1113/04
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

 příloha U 1113/04