Veřejná vyhláška – Oznámení

Veřejná vyhláška – Oznámení

29.03.2021

o společném jednání a vystavení návrhu celoměstsky významné změny
Z 2837/00

Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
(MČ Praha – Zbraslav, MČ Praha 16; nové řešení území – vytvoření sportovně rekreačního areálu, vyjmutí z VRÚ)
a
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

 

 oznámení