Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

10.10.2022

o zahájení řízení o vydání samostatně pořizované změny

Z 3430/00

Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
a
o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území

 

Veřejná vyhláška – oznámení Z 3430/00