Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

21.05.2021

o zahájeném řízení o vydání změny vlny 19 – opakované veřejné projednání
Z 3344/19
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

V souladu s § 52 odst. 1 ve spojení s § 55 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Magistrát hlavního města Prahy – Odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán územního plánování, informuje o zahájeném řízení o vydání změny vlny 19 Z 3344 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změna ÚP“) oznámením o konání opakovaného veřejného projednání návrhu uvedené změny.

Návrh Změny ÚP byl zpracován na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 7/25 ze dne 23. 5. 2019, kterým byl schválen návrh na pořízení této změny zkráceným postupem pořizování dle § 55a a § 55b stavebního zákona. Návrh Změny ÚP byl veřejně projednán v době od 12. 6. 2020 do 21. 7. 2020 a na základě vyhodnocení výsledků tohoto veřejného projednání pořizovatel dospěl k závěru, že bude nutná podstatná úprava jejího návrhu ve smyslu § 53 odst. 2 stavebního zákona, a rozhodl o konání opakovaného veřejného projednání.

 

 vyhláška Z 3344/19