Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

21.05.2021

o zahájení řízení o vydání změn vlny 06 úprav
U 1359/06 a U 1360/06
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

V souladu s § 52 odst. 1 ve spojení s § 55 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Magistrát hlavního města Prahy – Odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán územního plánování, informuje o zahájení řízení o vydání změn U 1359/06 a U 1360/06 vlny 06 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změny ÚP“) oznámením o konání veřejného projednání návrhu uvedených změn.

Zpracovaný návrh Změn ÚP byl v souladu s § 50 stavebního zákona projednán v rámci společného jednání o návrzích změn dne 8. 7. 2020.

 vyhláška U 1359/06 a U 1360/06