Veřejná vyhláška – oznámení

o zahájeném řízení o vydání změny – opakované veřejné projednání
Z 2797/00
vlny IV celoměstsky významných změn
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
a
o opakovaném veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný
rozvoj území

 vyhláška z 2797