Veřejná vyhláška – oznámení

o návrhu opatření obecné povahy
a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek
Územní opatření o stavební uzávěře
pro dostavbu východní části Městského okruhu,
stavby č. 0081 v úseku Pelc-Tyrolka – Balabenka
a č. 0094 v úseku Balabenka – Štěrboholská radiála

 

oznámení