Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

3.07.2021

Opatření obecné povahy č. 164/2021
Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

Městský úřad Černošice, OSÚ – oddělení dopravy a správy komunikací, (dále jen „správní orgán“) příslušný podle § 124 odst. 6 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (dále jen „zákon o silničním provozu“) na základě návrhu, který podal

Pozemní komunikace Bohemia a.s., IČO: 27900096, Milady Horákové 2764, Kročehlavy, 272 01 Kladno

 

 Opatření obecné povahy č. 164/2021

 Povolení uzavírky

Schéma – plánek