Veřejná vyhláška – oznámení

o zahájení řízení o vydání

Aktualizace č. 11 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy

(vytvoření podmínek pro transformaci rozvojového území Bubny-Zátory dle současného stavu poznání území a hledání příznivějšího trasování technické infrastruktury)

 

 Aktualizace č. 11 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy