Veřejná vyhláška – Oznámení

Veřejná vyhláška – Oznámení

13.10.2021

o zahájení řízení o vydání
Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy (na základě Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy v uplynulém období)
a
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

 

veřejná vyhláška