Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

5.11.2021

o zahájení řízení o vydání změn vlny 24

Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24

Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
a
o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území

V souladu s § 52 odst. 1 ve spojení s § 55 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Magistrát hl. m. Prahy – Odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán územního plánování, informuje o zahájení řízení o vydání změn Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a Z 3426/24 vlny 24 Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změny ÚP“) oznámením o konání veřejného projednání návrhů uvedených změn.

Souběžně je vystavena a projednávána dokumentace vyhodnocení vlivů Změn ÚP na udržitelný rozvoj území (dále jen „VVURÚ“). N

 Oznámení vydání změn vlny 24