Veřejná vyhláška – Oznámení

Veřejná vyhláška – Oznámení

5.11.2021

o zahájení řízení o vydání změn vlny 24
Z 3418/24, Z 3421/24, Z 3422/24, Z 3423/24, Z 3424/24, Z 3425/24 a
Z 3426/24
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
a
o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území

 

 Veřejná vyhláška změn vlny 24