Veřejná vyhláška – Oznámení

Veřejná vyhláška – Oznámení

5.11.2021

o zahájení řízení o vydání změn vlny 14

Z 3296/14, Z 3297/14, Z 3200/14, Z 3201/14, Z 3204/14, Z 3205/14, Z 3207/14, Z 3208/14, Z 3209/14, Z 3214/14, Z 3220/14 a Z 3221/14

Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
a
o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území

 

Veřejná vyhláška změn vlny 14