Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

23.11.2021

termínu druhého veřejného projednání
Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy
(na základě Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy v uplynulém období)
a
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy