Veřejná vyhláška – oznámení

o zahájení řízení o vydání změn vlny 10
Z 2992/10, Z 3035/10, Z 3055/10, Z 3064/10, Z 3066/10, Z 3067/10,
Z 3076/10, Z 3077/10, 3078/10, Z 3095/10 a Z 3108/10
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

 

 Veřejná vyhláška