Veřejná vyhláška – Oznámení

Veřejná vyhláška – Oznámení

29.03.2022

o zahájení řízení o vydání změny
Z 3516/00
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
a
o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území

 

 Veřejná vyhláška – Oznámení Z 3516/00