Veřejná vyhláška – Oznámení

Veřejná vyhláška – Oznámení

28.08.2022

o společném jednání o návrhu změny

Z 3125/00
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
a
vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území

 

 Veřejná vyhláška – Oznámení Z 3125/00