Veřejná vyhláška – Oznámení

Veřejná vyhláška – Oznámení

29.03.2022

o zahájení řízení o vydání změn vlny 17
Z 3273/17 a Z 3274/17
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
a
o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území

 

Veřejná vyhláška – Oznámení Z 3273/17 a Z 3274/17