Veřejná vyhláška – oznámení

Veřejná vyhláška – oznámení

29.03.2022

termínu druhého veřejného projednání změny
Z 3822/00
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
a
vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území

 

Veřejná vyhláška – oznámení Z 3822/00