Veřejná vyhláška – Oznámení

Veřejná vyhláška – Oznámení

26.04.2022

o konání dvou veřejných projednání a vystavení návrhu
Územního plánu hl. m. Prahy
(Metropolitního plánu)
a
Vyhodnocení vlivů Územního plánu hl. m. Prahy
(Metropolitního plánu) na udržitelný rozvoj území

 

 Veřejná vyhláška – Oznámení