Veřejná vyhláška – Oznámení

Veřejná vyhláška – Oznámení

26.04.2022

ode dne 26.04.2022 do dne 26.05.2022

je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Středočeský kraj v úředních hodinách, případné mimořádné změny úředních hodin jsou zveřejněny na internetových stránkách Finanční správy České republiky http://www.financnisprava.cz

pondělí od 8:00 do 17:00 hodin

středa od 8:00 do 17:00 hodin

po telefonické domluvě zpřístupněn k nahlédnutí

hromadný předpisný seznam čj. 2074764/22/2100-11460-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 2074765/22/2100-11460-200796,
hromadný předpisný seznam čj. 2074766/22/2100-11460-200796,

 

Veřejná vyhláška – Oznámení