Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednávání

Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednávání

8.05.2023

návrhu změny vlny 14 – opakované veřejné projednání
Z 3205/14
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
a
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

 

Opakované veřejné projednání se bude konat dne 7. 6. 2023 od 11:00 hod.
na adrese CAMP – amfiteátr, Vyšehradská 51, Praha 2

 

 

 Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednávání Z 3205/14