Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednávání

Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednávání

5.11.2023

návrhů změn vlny 23
Z 3399/23, Z 3400/23 a Z 3401/23
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
a
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

 

Veřejná vyhláška Z 3399/23, Z 3400/23 a Z 3401/23