Veřejná vyhláška oznámení o konání veřejného projednávání

Veřejná vyhláška oznámení o konání veřejného projednávání

10.12.2023

návrhů změn vlny 31
Z 3545/31, Z 3546/31, Z 3547/31 a Z 3548/31
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
a
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

 Veřejná vyhláška oznámení o konání veřejného projednávání změn vlny 31