Veřejná vyhláška oznámení o konání veřejného projednávání

Veřejná vyhláška oznámení o konání veřejného projednávání

10.12.2023

návrh změny vlny 15
Z 3232
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
a
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

 

Veřejná vyhláška oznámení o konání veřejného projednávání Z 3232