Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednávání

Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednávání

4.02.2024

návrhu změny
Z 3083/00
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
a
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

 

Oznámení o konání veřejného projednávání Z 3083/00