Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednávání

Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednávání

4.02.2024

návrhu změny vlny 09
Z 2984/09

Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
a
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

 

 Oznámení o konání veřejného projednávání Z 2984/09