Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednávání

Veřejná vyhláška – Oznámení o konání veřejného projednávání

25.02.2024

návrhu Aktualizace č. 10 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy

a

vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

 

 Veřejná vyhláška – Aktualizace č. 10