Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednávání

Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednávání

27.05.2024

návrhu

Aktualizace č. 13 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy

a

vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

 

 Veřejná vyhláška Aktualizace č. 13