Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednávání

Veřejná vyhláška – oznámení o konání veřejného projednávání

12.12.2022

návrhu samostatně projednávané změny
Z 3754/00
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
a
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

 

 

Veřejná vyhláška Z 3754/00_00