Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení stavebního řízení

Veřejná vyhláška – Oznámení o zahájení stavebního řízení

3.09.2021

Obec Jíloviště, IČO 00241334, Pražská 81, 252 02 Jíloviště
(dále jen „stavebník“) dne 23.07.2021 podal žádost o vydání stavebního povolení na stavbu:
úpravy průtahu ulic Všenorská a Pražská v Jílovišti
na pozemku parc. č. 440, 442/2, 429/4, 198/1, 155/20, 442/3 v katastrálním území Jíloviště.
Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.

 

Oznámení o zahájení stavebního řízení