Veřejná vyhláška – Oznámení – vlna 06

Veřejná vyhláška – Oznámení – vlna 06

8.06.2020

o zahájení řízení o vydání změny vlny 06 úprav
U 1361/06
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

 

Oznámení 1361