Veřejná vyhláška – Oznámení – vlna 10

Veřejná vyhláška – Oznámení – vlna 10

8.06.2020

o společném jednání a vystavení návrhů změn
2992/10, 3035/10, 3055/10, 3064/10, 3066/10, 3067/10, 3076/10, 3077/10,
3078/10, 3095/10, 3106/10 a 3108/10
vlny 10
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
a
vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

Oznámení vlna 10