Veřejná vyhláška – Oznámení Z 2838/00

Veřejná vyhláška – Oznámení Z 2838/00

12.08.2020

o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny
Z 2838/00
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
(MČ Praha I, MČ Praha 2; vymezení nových úseků propojení tramvajových tratí
v centrální části hl. m. Prahy)
a
o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změny na udržitelný rozvoj území

 

Vyhláška Z 2838/00