Veřejná vyhláška – Oznámení Z 3264/16

Veřejná vyhláška – Oznámení Z 3264/16

12.08.2020

o zahájení řízení o vydání změny vlny 16
Z 3264/16
Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy
V souladu s § 52 odst. I ve spojení s § 55 odst. 2 zákona č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, Magistrát
hlavního města Prahy – Odbor územního rozvoje, jako příslušný orgán územního plánování. informuje o zahájení řízení o vydání změny Z 3264/16 vlny 16 Územního
plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy (dále jen „Změna ÚP“) oznámením o konání veřejného projednání návrhu uvedené změny.

Návrh Změny ÚP byl zpracován na základě usnesení Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 12/18 ze dne 12. 12. 2019, kterým byl schválen návrh na pořízení této změny zkráceným postupem pořizování dle § 55a a § 55b stavebního zákona.

 

Vyhláška  Z 3264/16