Veřejná vyhláška – Vyhláška o zrušení

Veřejná vyhláška – Vyhláška o zrušení

6.04.2020

konání veřejného projednání změn
U 1372/09 a U 1373/09
vlny 09 úprav Územního plánu sídelního útvaru hlavního města Prahy

 

vyhláška