Veřejnoprávní smlouva poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Černolice

Veřejnoprávní smlouva poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Černolice

6.05.2020

Obec Jíloviště
se sídlem Pražská 81, 252 02 Jíloviště
zastoupená ing. Vladimirem Dlouhým
starostou obce
IČO:00241334
č.ú. 4309731379/0800

(dále jen „příjemce“)

Smlouva