Veřejnoprávní smlouva poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Jíloviště

Veřejnoprávní smlouva poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Jíloviště

19.01.2019

SDH Jíloviště
se sídlem: Pražská 11 O
252 02 Jíloviště
IČ : 63837960
zastoupená panem Karlem Špačkem
číslo účtu: 241961726/0300
typ příjemce: občanské sdružení
(dále jen „příjemce“)

 

Smlouva