Veřejnoprávní smlouva poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Jíloviště

Veřejnoprávní smlouva poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Jíloviště

21.01.2019

Tělovýchovná jednota Jíloviště
se sídlem: 252 02 Jíloviště,
IČ: 47005645,
zastoupená panem Pavlem Šmídem – předsedou
č.ú : 1975002/5500
typ příjemce: občanské sdružení
(dále jen „příjemce“)

Smlouva