Veřejnoprávní smlouva poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Jíloviště

Veřejnoprávní smlouva poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Jíloviště

19.01.2019

Asociace TOM ČR, TOM 21103 Lvíčata
IČ:72068736
Jméno osoby oprávněné Ing. Jan Vorel – vedoucí oddílu
se sídlem: Pražská 145, 252 02 Jíloviště
typ příjemce: občanské sdružení
(dále jen „příjemce“)

 

Smlouva