Veřejnoprávní smlouva poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Jíloviště

Veřejnoprávní smlouva poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Jíloviště

20.01.2020

Okrašlovací spolek obce Jíloviště
se sídlem K Trnové 197
252 02 Jíloviště
IČ: 22735861
zastoupený paní PhDr. Ivou Stefanovou
členkou výkonného týmu Okrašlovacího spolku obce Jíloviště
číslo účtu: 2900046943/20 1 O

typ příjemce: zapsaný spolek
(dále jen „příjemce“)

Smlouva