Veřejnoprávní smlouva poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Jíloviště

Veřejnoprávní smlouva poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Jíloviště

15.01.2020

SDH Jíloviště
se sídlem: Pražská 110
252 02 Jíloviště
IČ : 63837960
zastoupená panem Miroslavem Petříkem
číslo účtu: 241961726/0300

typ příjemce: občanské sdružení
(dále jen „příjemce“)

Smlouva