Veřejnoprávní smlouva poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Jíloviště

Veřejnoprávní smlouva poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Jíloviště

15.01.2020

Asociace TOM ČR, TOM 21103 Lvíčata
IČ:72068736
Jméno osoby oprávněné Ing. Jan Vorel – vedoucí oddílu
se sídlem: Pražská 145,252 02 Jíloviště

typ příjemce: občanské sdružení
(dále jen „příjemce“)

Smlouva