Veřejnoprávní smlouva poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Jíloviště

Veřejnoprávní smlouva poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Jíloviště

19.01.2019

Okrašlovací spolek obce Jíloviště
se sídlem K Trnové 197, 252 02 Jíloviště,
IČ: 22735861
zastoupený paní PhDr. Ivou Stefanovou,
členkou výkonného týmu Okrašlovacího spolku obce Jíloviště,
číslo účtu: 2900046943/201 O
typ příjemce: zapsaný spolek
(dále jen „příjemce“)

 

Smlouva