Veřejnoprávní smlouva poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Trnové

Veřejnoprávní smlouva poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Trnové

21.06.2019

Obec Jíloviště
se sídlem Pražská 81, 252 02 Jíloviště
IČO:00241334
zastoupená ing. Vladimírem Dlouhým, starostou obce
č.ú. 4309731379/0800
kontaktní spojení: tel. 257 730 274, e-mail: obec@jiloviste.cz
(dále jen „příjemce“)

 

Smlouva