Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby – Workout, volnočasové aktivity

Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby – Workout, volnočasové aktivity

13.05.2021

Výzva k podání nabídky

pro veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce
Workout – volnočasové aktivity

 

 

 

 

  1.   Zadávací dokumentace
  2. Příloha č. 1 – Krycí list
  3. Příloha č. 2 – Návrh smlouvy o dílo
  4. Příloha č. 3 – Čestné prohlášení
  5. Příloha č. 4 – PD Jíloviště
  6. Příloha č. 5 – Technická specifikace
  7. Příloha č. 6 – Slepý rozpočet
  8. Příloha č. 7 – checklist OVZ