Výroční zpráva o poskytnutých informacích v roce 2019

Výroční zpráva o poskytnutých informacích v roce 2019

27.01.2020

V souladu s §18 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“) se předkládá tato výroční zpráva za rok 2019 o činností obce Jíloviště v oblasti poskytováni informací podle zákona o informacích.

 

zpráva