Výroční zpráva o poskytnutých informacích v roce 2020

Výroční zpráva o poskytnutých informacích v roce 2020

27.01.2021

V souladu s §18 odst. 1 zákona é. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o informacích“) se předkládá tato výroční zpráva za rok 2016 o činnosti obce Jíloviště v oblasti poskytování informací podle zákona o informacích

 

  Zpráva